Historia

HISTORIA KOŁA

 
Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Kutnie powstało 15 lipca 1970 roku
przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie. Na walnym Zgromadzeniu
Koła 22 marca 1978 roku powołano Zarząd w składzie:
Bogumił Drzewiecki-przewodniczący, Zdzisław Sobczak-wiceprzewodniczący,
Zarząd uzupełniali:
Zdzisław Łuczak, Tadeusz Dzierżawski, Sabina Jaworska.
Koło liczyło 31 członków. Podlegało bezpośrednio Zarządowi
Okręgu we Włocławku. Zarząd działał przez dwie kadencje.
4 października 1984 roku powołano nowy Zarząd w składzie:
Tadeusz Dzierżawski-przewodniczący, Henryka Antoniewicz-wiceprzewodnicząca,
oraz członkowie: Bogumił Drzewiecki, Franciszek Łukaszewski i Danuta
Mrozowicz. Koło liczyło wówczas 80-ciu członków.
Pan Tadeusz Dzierżawski pełnił funkcję przewodniczącego do roku 1996,
przy współpracy Pani Henryki Antoniewicz.
Do pracy Zarządu w latach 1988-92 aktywnie włączył się przyjaciel
niewidomych i sympatyk naszego Koła , ówczesny Dyrektor Biblioteki Miejskiej
w Kutnie Pan Henryk Lesiak. Skład Zarządu w tych latach uzupełnili:
Krzysztof Żakieta , Teresa Mikołajczyk-Jarosińska, i Bronisław Ziółkowski.
22 sierpnia 1996 roku przewodniczącym został Pan Mirosław Jędrzejczak,
wiceprzewodniczącym Pan Leszek Pasikowski. Nadal w Zarządzie pozostała
Pani Henryka Antoniewicz.Zarząd uzupełniali: Maria Hućko, Teresa Mikołajczyk-
Jarosińska i Bogumił Lachowicz. Kolejne wybory odbyły się w 1999 roku. Powołano
Zarząd w składzie: Leszek Pasikowski-przewodniczący, Maria Hućko-wiceprzewodnicząca,
oraz członkowie Zarządu Teresa Feliniak, Elżbieta Jóźwiak i Marek Janakowski. W dniu
wyborów Koło liczyło 171 członków dorosłych i ośmioro dzieci.
Od 1 stycznia 1999 roku naszą jednostką nadrzędną jest Zarząd Okręgu Łódzkiego z siedzibą
w Łodzi.
Kolejne wybory odbyły się 26 czerwca 2003 roku. Wybrano Zarząd w składzie:
Leszek Pasikowski-przewodniczący, Maria Hućko-wiceprzewodnicząca, Zuzanna Owczarek
-sekretarz,Elżbieta Jóźwiak-skarbnik, i Bożena Muklewicz-członek zarządu.
Obecnie działający Zarząd został wybrany ósmego sierpnia 2007 roku. Ukonstytuował się w składzie:
Maria Hućko-przewodnicząca, Tadeusz Frontczak-wiceprzewodniczący, zarząd uzupełniają:
pani Elżbieta Jóźwiak i Marek Janakowski.
W chwili obecnej Koło nasze liczy 142 członków. Od początku istnienia organizacji głównym
celem jest niesienie pomocy ludziom niewidomym i niedowidzącym. Przedstawia się ona w postaci
ogólnospołecznej jak i indywidualnej. Staramy się integrować ludzi niewidomych poprzez spotkania
świetlicowe oraz organizowanie licznych wyjazdów rekreacyjnych, turystycznych,rehabilitacyjnych i
szkoleniowych a także przez pielgrzymowanie do miejsc świętych. Organizujemy prelekcje z lekarzami
-okulistami. Występujemy do władz samorządowych i terytorialnych w różnego rodzaju sprawach mających
na celu wspieranie i ułatwianie życia naszym podopiecznym.
 
 
 

Historia BIAŁEJ LASKI

 Laska to po prostu zwykły kij, który był od dawna używany przez osoby niewidome jako narzędzie poruszania się. Historia białej laski jako symbolu osób niewidomych zaczyna się dopiero w roku 1921, kiedy to pewien młody fotograf mieszkający w Wielkiej Brytanii uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i stracił wzrok. Był tym faktem bardzo załamany ale szczęśliwie dla niego spotkał on pewnego ociemniałego żołnierza, który przywrócił mu wiarę w siebie i pomógł rozpocząć nowe życie. Jedna z rad jaką otrzymał od żołnierza była następująca: "Staraj się kultywować samodzielność. Wychodź sam z domu jak najczęściej. Jeśli będziesz chodził razem z innymi będziesz tracił nerwy." Posłuchał on swojego ociemniałego kolegi i zaczął samodzielnie wychodzić z domu ze swoją zwykłą laską, lecz stwierdził, że nie zapewnia ona dostatecznego bezpieczeństwa i stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników ulic. Okazało się, że jego laska nie zawsze jest dostrzegana przez innych i wówczas wpadł na pomysł pomalowania jej na biały kolor, aby była lepiej widoczna i zwracała uwagę innych osób. Pomysł okazał się bardzo skuteczny i w związku z tym zalecał swoim niewidomym kolegom, aby uczynili to samo.
 
 

 Skąd wzięło się święto
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI?

Otóż jedna z najbardziej aktywnych organizacji amerykańskich inwalidów wzroku, a mianowicie Krajowa Federacja Niewidomych zainicjowała w latach 50 i 60 XX wieku wielki ruch na rzecz popularyzacji problemów ludzi z uszkodzonym wzrokiem. Efektem tej akcji było przyjęcie przez amerykański Kongres uchwały, proklamującej datę 15 X Dniem Bezpiecznej Białej Laski. Po raz pierwszy świętowano ten dzień w 1964 roku. W 1970 roku w Colombo na Cejlonie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych, gdzie końcowym postanowieniem było ustanowienie daty 15 października Międzynarodowym Dniem Białej Laski. Od tego czasu dzień ten uroczyście obchodzony jest w wielu krajach świata jako święto niewidomych. Podobne w Polsce Dzień Białej Laski wszedł na stałe do kalendarza imprez szczególnie uroczyście świętowanych w naszej organizacji. W tym to bowiem dniu ludzie niewidomi przypominają zdrowemu społeczeństwu, że istnieją, że chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata, bez ograniczeń, bez fałszywej litości. Przypominamy, że jesteśmy, że mamy prawo do godnego życia i wszechstronnego wsparcia w naszych poczynaniach ze strony władz i zdrowego społeczeństwa.


 
Reklama
 
 
Stronę odwiedziło już 75934 odwiedzający webmaster - Marek Janakowski, mjanakowski@lodzki.pzn.org.pl
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=