Nasza Działalność

Polski Związek Niewidomych
Koło Terenowe w Kutnie


 

Showdown w Kutnie"Pierwsze koty za płoty" - dwa treningi
Showdown za nami.
Wzięli w nich udział:
Marek Janakowski,
Teresa Janakowska,
Jacek Kožlarek,
Grzegorz Kałembasiak,
Izabela Kałembasiak,
Emilia Berczyńska.
Jeśli Cię zainteresowaliśmy tą grą
zapraszamy.Wyszyńskiego 11.

Dziękujemy!!! KSN Łuczniczka Bydgoszcz 

Dzień Osoby Niewidome

j28.09.2016 roku w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie
odbyły się Obchody Dnia Osoby Niewidomej.
W spotkaniu wzięli udział członkowie PZN Koła Terenowego w Kutnie, opiekunowie osób niewidomych,
przedstawiciele władz miasta
i instytucji współpracujących z nami.
Projekt został zrealizowany przy finansowym wsparciu
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Grant Na Lepszy Start,

środków samorządu Województwa Łódzkiego,
środków Miasta Kutno i PFRON.
Fotorelacja w naszej galeri
i.

 
1. Opłata audiowizualna

 

Opłata audiowizualna ma zastąpić abonament radiowo-telewizyjny.

Do sejmu trafił już projekt ustawy o składce audiowizualnej (druk nr 443).

Zgodnie z projektem opłata ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Projekt ustawy o składce audiowizualnej zwalnia z obowiązku jej opłacania „odbiorcę

końcowego, jeżeli w dniu powstania obowiązku zapłaty on lub jego małżonek zameldowany

na pobyt stały pod tym samym adresem spełnia, co najmniej jeden z następujących warunków:

1.  ukończył 75 lat;

2.  legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3.  jest uprawniony do ryczałtu energetycznego;

4.  jest uprawniony do świadczenia opiekuńczego; (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku pielęgnacyjnego)

5.  jest uprawniony do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko”.

Gdyby przepisy określające katalog osób zwolnionych z opłaty audiowizualnej zostały uchwalone w przytoczonym kształcie, to prawo do zwolnienia utraciłyby obecnie korzystające z tej ulgi osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Ponadto nie doprecyzowano, które orzeczenia poświadczałyby prawo do zwolnienia, czy tylko z powiatu, czy również z ZUS i KRUS.

Najprawdopodobniej projekt ustawy o składce audiowizualnej trafi pod obrady sejmu już w czwartek 28 kwietnia.

Jest to projekt poselski, dlatego nie był poprzedzony konsultacjami społecznymi.

Dużo będzie zależało od tego czy posłowie zechcą przekazać projekt ustawy do Komisji kultury i środków przekazu czy uchwalić go w trybie błyskawicznym i przekazać do senatu.

Jeśli zostanie wybrany wariant pierwszy, będziemy mogli zgłosić swoje uwagi do wspomnianej komisji.

Natomiast w drugim przypadku będziemy mogli wnieść protest do senatu lub Prezydenta.
2. Ulgi transportowe.

W ostatnich dniach głośno było wokół ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która zmienia zasady korzystania z ulg transportowych przez osoby niewidome.

W związku z publikacjami prasowymi na ten temat Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wystosowało komunikat, w którym czytamy:

"Na 1 stycznia 2017 r. został wyznaczony termin wejścia w życie części przepisów,

zgodnie, z którymi ulgi ustawowe będą obowiązywać tylko w przewozach o charakterze

użyteczności publicznej, tj. w przewozach realizowanych na podstawie umowy o świadczenie

usług publicznych, zawartej pomiędzy operatorem a właściwym organizatorem publicznego

transportu zbiorowego. Tym samym prawo do rekompensaty z tytułu stosowania tych ulg

będą mieli jedynie operatorzy publicznego transportu zbiorowego. Dostępność ulg ustawowych

byłaby zależna w dużej mierze od organizatorów publicznego transportu zbiorowego.”

Dodać należy, iż ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadziła kategorię przewozów realizowanych na zlecenie.

Operator - przewoźnik, który będzie realizował transport osób w tym trybie nie będzie musiał stosować ulg ustawowych.

Zapis ten budził nasze wątpliwości. W tej sprawie podejmowaliśmy interwencje już w roku 2015.

Ministerstwo podkreśla, że analizy dotyczące rozwiązania problemu ulg ustawowych

dla pasażerów rozpoczęły się wraz z objęciem ministerstwa przez Andrzeja Adamczyka

W dalszej części komunikatu czytamy:

 „Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów

w tym zakresie. Pozostajemy w stałym kontakcie z Senatem,

gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy

na 1 stycznia 2018 r. W tym czasie MIB przygotuje projekt ustawy, który wyeliminuje

zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów.”

Resortowi infrastruktury zależy na tym, aby utrzymać dotychczasowe ulgi, jednak na chwilę obecną projekt Ministerstwa nie ujrzał światła dziennego.

 

Elżbieta Oleksiak

Krzysztof Wiśniewski
Prawnik Centrum Rehabilitacji
Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych

 


 
Reklama
 
 
Stronę odwiedziło już 62869 odwiedzający webmaster - Marek Janakowski, mjanakowski@lodzki.pzn.org.pl
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=